Page 10 - Drobne zgodbe z biserom
P. 10

Kristus
       brez rok

Pred neko cerkvijo v Južni Koreji je stal Kristu-

sov kip. Bila je vojna in med boji so ga tako po-
škodovali, da je padel na tla in se razbil na tisoč
koščkov. Po bitki so vojaki pomagali župniku
kip ponovno postaviti. Pazljivo so izbirali košček
za koščkom in jih lepili. In uspelo jim je sestaviti
celotno Kristusovo telo. Le koškov za Kristusove
roke niso mogli najti. Vojaki so se že pripravljali,
da bi jih na novo naredili, a takrat se je župnik
spomnil nečesa drugega. Pustimo Kristusov kip
brez rok, a pod kip dodajmo napis: Prijatelj, po-
sodi mi svoje roke. Ker Kristus nima rok, posodi-
mo mi Kristusu naše roke, da bo mogel delovati
v današnjem svetu.

  Zadnji župnik, ki je stalno bival v Logu pod Man-
gartom, je pripovedoval, kako je v cerkev prinesel star
kip Kristusa brez rok. Vernike je hotel spodbuditi za
postno akcijo, zato je pod kip postavil napis:

  Kristus nima rok,
  potrebuje tvoje roke,
  da nadaljuje svoje delo.

  Ljudi se je misel izredno dotaknila. Spoznali so, da
lahko posodijo Kristusu roke, da bi mogel pomagati
ljudem. Kako pomenljivo je, da so čez toliko let drugi
ljudje posodili Kristusu roke, ko je bilo potrebno po-
magati prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je
prizadel strašen plaz.

106	 ODKRITI BOGASTVO V SEBI
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15