Page 12 - Drobne zgodbe z biserom
P. 12

Trgovec

Levi se je nekega dne pritoževal svojemu ra-

binu:
   »Rabi, imam trgovino, trdo delam od zore do

mraka, toda skoraj ne morem preživeti. Tisti kr-
ščanski lopov, ki ima trgovino nasproti meni pa
vsak dan bolj bogati.«

   »Glej, Levi,« je odgovoril rabin po daljšem
premišljevanju, »stvar je zelo preprosta. On se
ukvarja samo s svojo trgovino in zadošča mu
njegova sposobnost in njegovo delo in zato mu
posel tako dobro gre. Ti pa skrbiš kar za dve tr-
govini: za svojo in njegovo in ti zato ne zadošča-
jo tvoje sposobnosti in tvoje delo.«

152	 POKAŽI MI DEJANJA
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17