Page 6 - Drobne zgodbe z biserom
P. 6

Poznati pastirja

Po slovesni večerji je neki hollywoodski igralec

razveseljeval goste s čudovitim branjem Shake-
spearja. Potem ga je starejši duhovnik obzirno
vprašal, če zna 23. psalm. Igralec je odgovoril:
»Seveda ga poznam. Toda zrecitiral vam ga
bom pod enim pogojem: Ko ga bom jaz zreciti-
ral, ga boste vi morali še enkrat.«

   Duhovniku je bilo nekoliko nerodno, a je pri-
stal. Igralec je čudovito recitiral: »Gospod je moj
pastir, nič mi ne manjka...« Ko je končal, so go-
stje navdušeno zaploskali. Sedaj je bil na vrsti
duhovnik. Vstal je in začel izgovarjati iste be-
sede, a takrat ni sledil aplavz, ampak popolna
tišina in nekaterim so se orosile oči.

   Čez nekaj trenutkov je igralec prekinil tiši-
no: »Dame in gospodje,« je dejal, »Najbrž ste
vsi spoznali, kaj se je zgodilo pri recitiranju: jaz
poznam besedilo psalma, duhovnik pa pozna
Pastirja!«

   Iz našega življenja, iz naših besed se pozna, ali
poznamo samo besedilo Svetega pisma ali poznamo
tudi Boga.

44	 GOSPOD, BODI USMILJEN Z MANO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11