Page 9 - Drobne zgodbe z biserom
P. 9

Talenti

Sredi druge svetovne vojne je ameriška morna-

rica mrzlično iskala talente. Štirje mladi fantje so
trepetajoč stali v kratkih hlačah in čakali v majh-
ni sobi. Stroga naborna komisija je vprašala pr-
vega: »Kaj znaš delati?« Kandidat je dejal: »Sem
trgovski potnik znanega podjetja. Naučil sem
se zelo hitro presoditi razmerje med blagom in
ceno ter prevladujočimi smermi na trgovinskem
področju.«

   Predsednik komisije je hotel vedeti: »Ali znaš
kaj praktičnega?« In postavili so ga na eno stran.

   Ko je predsednik naslednjega kandidata, ki je
bil pravnik, vprašal, če zna kaj praktičnega, je ta
odgovoril: »Dobro znam opazovati, sistematič-
no zbirati informacije in jih spravljati v red.«

   In so ga zavrnili.

   Tudi tretjemu so postavili enako vprašanje.
»Znam jezike in precej zgodovine,« je odgovoril.
Komisija ga je zavrnila.

   Četrti mož je pogumno dejal: »Inženir sem,
dobro poznam dizelske motorje in jih znam po-
praviti.« Komisija ga je takoj imenovala za ča-
stnika.

   Ko se je vojna končala, je bil trgovski potnik
pomočnik kapitana na ladji ter je imel veliko od-
govornosti, ki so zahtevale hitre in dobre sodbe.
Postal je strokovnjak in vodil tečaje za upravlja-
nje ladij.

    Pravnik se je povzpel do pomočnika pri ad-
miralu, kajti v odločilni bitki je iz dobrih sporo-

ODKRITI BOGASTVO V SEBI	  95
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14