Page 4 - Zakajčki
P. 4

Marjetka Pezdir Kofol
           Zakajčki
           Otroška vprašanja o veri
           Ilustracije Polona Lisjak
           Lektoriranje Alenka Mirkac
           Oblikovanje Benjamin Pezdir
           Izdalo © Ognjišče d.o.o., Koper 2019
           Urednik knjižnega programa Božo Rustja
           Direktor Miha Turk
           Naklada 1000 izvodov
           Tisk Grafika Soča

           Naročila
           Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
           Tel. 05/6117-220 ali 0590-99-099
           ognjisce.narocila@ognjisce.si
           Knjige in druge izdaje Ognjišča
           si lahko ogledate tudi na spletni strani
           http://knjigarna.ognjisce.si           CIP - Kataložni zapis o publikaciji
           Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

           27-184.3(02.053.2)

           PEZDIR Kofol, Marjetka
             Zakajčki : otroška vprašanja o veri / [besedilo]
           Marjetka Pezdir Kofol ; [ilustracije] Polona
           Lisjak. - Koper : Ognjišče, 2019

           ISBN 978-961-263-250-2
           COBISS.SI-ID 302077440


     Zakajcki.indd  4                                           24. 10. 2019  13:28:30
   1   2   3   4   5   6   7   8   9