Page 9 - Zakajčki
P. 9

25
          »Blaž, pridi mi pomagat!« je Neža zaklicala  poližemo še sladoled in se odpeljemo,« je mami
         Blažu.                      predstavila svoj načrt, ki Blažu ni bil pogodu, a je
          Izpod rjuhe se je zaslišalo: »Duhovi ne jemo in  vedel, da nima prav veliko izbire. Toliko je že izve-
         ne pijemo. Zato zame ni treba malice, buuu! Ne  del o duhovnih vajah, da ga je od neučakanosti kar
         bom ti pomagal. Buuu!«              razganjalo: Novi prijatelji, kitara, plezanje po ska-
          »Sladoleda tudi ne jeste, kajne da ne?« se je  lah … ati in mami pa pravita, da pride tudi Jezus.
         pošalil ati.                    A to je le del vsega, kar ga je čaka lo. Nihče mu ni
          »Ja, zelooo radi jemo sladoled!« Blaž je zabrisal  omenil blatne drče, kopanja v hladnih tolmunih,
         rjuho po tleh. »Kje je?«             jutranje telovadbe, na kateri bo svoje lene kosti
          »Najprej zloži rjuho, potem pomagaj Neži    razmigal tudi njegov ati. Pa pečene hrenovke in
         pripraviti malico. Ko bomo gotovi s pakiranjem,  kitara ob kresnem ognju.


    Zakajcki.indd  25                                           24. 10. 2019  13:29:06
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14