Page 6 - Zakajčki
P. 6

Vaje za duhove?

            V predsobi je pripravljen kup prtljage. Blaževa  Ati mu je razložil, da starši ne vedo vsega.
           družina odhaja na malo drugačne počitnice kot  »Noben človek ne ve vsega o Jezusu, vse življe-
           običajno. Ne gredo na morje, niti v gore ne, prav  nje se učimo živeti, kot nas je On učil. Vedno,
           tako ne na kmetijo. Kam torej gredo?       ko berem Sveto pismo, drugače razumem Božjo
            »Na duhovne vaje gremo,« pove ati in pomaga  besedo – ker sem nekaj novega doživel, me Jezus
           malemu Antonu, ki se je zagozdil med potoval-  z isto vrstico drugače nagovori.«
           nimi torbami in gojzarji. Tudi Blaž in Neža se   »Na duhovnih vajah damo Jezusu priložnost,
           zabavata s prtljago. Podajata si spalne vreče. Hop  da nas znova nagovori,« je atija dopolnila mami.
           hop. »Ej, ati, ampak spalne vreče niso dobre za na  »Kdo pa še pride?« je vprašala Neža.
           duhovne vaje!«                   »Še nekaj družin. Starši se bomo skupaj pogo-
            »Zakaj pa ne? Bi raje spal med rjuhami?«    varjali, si delili izkušnje in se spodbujali. Vi otroci
           zanima atija.                  pa se boste igrali, animatorji bodo poskrbeli, da
            »Vseeno mi je, kje spim, ampak če bomo vadili  boste skozi igro in pesem raziskovali sledi, ki
      24    za duhove, potem rabimo bele rjuhe, ne pa teh  jih Jezus pušča v vašem življenju.« Mami je bila
           šumečih spalk!« Le kako njegovim staršem ni   vesela. Ponavadi je pred odhodom na morje vsa
           jasno, da se duhov ne moreš igrati s šumečo   napeta, saj jo je strah, kaj vse bodo pozabili.
           spalno vrečo.                  Tokrat je bilo drugače.
            Neža se je krohotala Blaževi domislici. »Joj,   »Zakaj pa rabimo gojzarje?« se ni dal Blaž.
           on to govori čisto resno! Blaž, ne gremo se igrat  »Ker bomo Boga odkrivali tudi v njegovem
           duhov. Na duhovne počitnice gremo.«       stvarstvu – v naravi,« je povedal ati, in dodal: »Blaž,
            »Kako pa to zgleda?« je želel vedeti Blaž.   spakiraj belo rjuho.«
            »Blaž, z mami sva ugotovila, da potrebujeva    »Zakaj, če si pa prej rekel, da je ne potrebujemo?«
           nekaj odmika, da se umiriva, moliva, pogovarjava.  »Imeli bomo družabne večere, na katerih boste
           Brez da se ukvarjava s pripravo kosila, pranjem  otroci pripravili smešne nastope.«
           perila in razvažanjem vas otrok na aktivnosti.   »Misliš skeče?« je preveril Blaž.
           Potrebujeva čas za naju in za Jezusa.«       »Ja, skeče. Tale tvoja domislica o šoli za duhove
            »Kje bomo pa otroci ta čas?« je zaprepadeno  je kar dobro izhodišče za veliko smeha in res jo
           gledal Blaž.                   boš lažje uprizoril z rjuho kot s šumečo spalko.«
            »Z nami, vendar boste imeli svoj program –    Blaž je bil takoj za akcijo, vzel je belo rjuho,
           svoje duhovne vaje, kjer boste peli, plesali, spo- si jo poveznil čez glavo in skakal po kavču. »Buu
           znavali Jezusa v naravi. Vsako popoldne bomo šli  buu buu, jaz sem duhec, ki gre na počitnice, na
           skupaj na izlet,« ga je razveselila mami. »Zabavno  duhovne vaje, buuu buuu!«
           bo, boš videl!«                   »Mami, kaj še potrebujemo?« Neža je želela čim
            Blaž ji ni najbolj verjel: »Naj ti bo, ker si ravno  prej oditi. Zadnje dni se je dolgočasila. Hotela je
           ti, mami!« je skeptično zaključil pogovor.    pomagati, da bo prtljaga čim prej v avtu.
            Ni minilo pet minut, ko je prišel z novim vpra-  »Pripravi malico in vodo za na pot, prosim,« ji
           šanjem: »Zakaj se boste vi starši učili o Jezusu, če  je bila mama hvaležna za pomoč.
           pa že vse veste?«


     Zakajcki.indd  24                                           24. 10. 2019  13:29:04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11