Page 8 - Zakajčki
P. 8

Pismo sv. Miklavžu
            »Neža, Neža! Prosim, napiši mi pismo za      »Letos sem bil zares priden in zato imam veliko
           Miklavža!« Blaž je znova pocukal starejšo sestro  želja! Prosim, prinesi mi avto na baterije pa lego
           za rokav. »Saj ne bo dolgo, obljubim!«      kocke pa dirkalno stezo in plastelin in …«
            »No, prav,« se je vdala Neža. »Si že pripravil  »Blaž, ne moreš naročiti vsega tega, to je vendar
           papir?«                     preveč!« je bila odločna Neža. »Izberi si eno ali dve
            Blaž je pokimal, bel papir je porisal in ga okrasil  igrači … pa bo Miklavž že vedel, kaj bolj potrebu-
           s snežinkami. Neža je bila presenečena, bratec se  ješ.« Neža je ponovila besede, ki jih mama v dneh
           je zares potrudil.                pred Miklavžem večkrat izreče.
            »No, pa začniva! Dragi Miklavž …«         »Če pa ne vem, kaj bi …« Blaž je bil razočaran, a
            »… jaz sem Blaž in sem zelo priden. Ne, ne, to ne  je hitro našel rešitev: »Kaj pa če vseeno napiševa
           bo dobro … Kaj naj napišem? Aha, že vem. Dragi  kar vse? Pa bo potem že Miklavž izbral …«
           Miklavž. Tukaj Blaž. Upam, da si zdrav in da si   Neža se je strinjala in zapisala Blaževe želje v
           letos nisi zlomil nobene noge.«         pismo.
            Neža je smeje pisala Blaževo pripoved.      Na koncu je pripisala: To so moje želje, Miklavž,
                                   ti pa izberi, kar najbolj potrebujem.
                                     Blaž se je še podpisal na papir.
      50
     Zakajcki.indd  50                                           24. 10. 2019  13:29:57
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13