Page 7 - Zakajčki
P. 7

je prepotovala kraljica iz Sabe, ko je obiskala kralja
                                 Salomona.
                                  »Zakaj ne piše, kako je bilo kraljici ime?« je
                                 zanimalo Nežo.
                                  »Morda se piscu to ni zdelo pomembno ali pa
                                 se je ime izgubilo. Mislim, da v etiopskem izro-
                                 čilu kraljica vendarle ima ime.« Mami je pobrskala
                                 po enciklopediji in našla odgovor: »Ime ji je bilo
                                 Makeda.«
                                  Neža in Blaž sta igrala naprej. Odslej so pri vsa-
                                 kem junaku prebrali zgodbo in se ob njej pogo-
                                 vorili. Blaža ni več zanimalo, kako velik je njegov
                                 kupček kart, niti, kdo bo zmagal v igri. Dokler je ati
                                 pripovedoval in prebiral svetopisemske zgodbe, je
                                 hotel poslušati in odkrivati!


                                                          27
    Zakajcki.indd  27                                           24. 10. 2019  13:29:08
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12