6. avgust

LETA 1868 ROJEN PAUL CLAUDEL

06 08 1868-Paul-ClaudelFRANCOSKI PESNIK, PRIČEVALEC, DRAMATIK IN DIPLOMAT (u 1955)

"Božja milost spreobrača včasih polagoma – kakor je spreobrnila sv. Avguština – včasih, bolj poredko, pa hipoma, kakor je spreobrnila apostola Pavla. Taka trenutna popolna spreobrnjenja opažamo tudi v novejšem času. Podobno veliko milost je Bog dal francoskemu pesniku in pisatelju ter diplomatu Paulu Claudelu. Zanj je Edvard Kocbek dejal, da je "ambasador republike, član francoske akademije, kmet s plemenitaško dušo, katoličan s križarsko bojevitostjo, predvsem pa neumrljivi poet in suvereni dramatik!" Po dolgem iskanju, se je "zadet" od božje milosti, oklenil Boga z vsem srcem in je v svojih skoraj oseminosemdesetih letih življenja ustvaril umetnine, ki mu jih je navdihovala vera. Svojo vrnitev k Bogu je sam popisal v spisu, ki mu je dal naslov Božji prijem.

... več o njem preberite v rubriki pričevanje 02_2005

nekaj njegovih misli:

+ Mladi ljudje, ki tako zlahka zapustijo vero, se ne zavedajo, koliko truda jih bo stalo, če se bodo hoteli k njej spet vrniti, in s kakšnimi mukami bodo morali to plačati.

+ Nisem potreboval razlage o peklu, v njem sem sam prebil svoje obdobje. Teh nekaj ur milosti je bilo dovolj: jasno so mi pokazale, da je pekel povsod, kjer ni Jezusa Kristusa.

+ V vsaki ženski, kakršnakoli je, moški znova odkrije podobo duše, tiste duše, ki jo je prejel od matere in mu jo je Bog dal, da bi ga spremljala skozi življenje kot služabnica, vodnica in uresničevalka.

+ Sveto pismo je pretresljiva pripoved ne le o preteklosti, ne o nečem namišljenem, pač pa nekaj, kar se nadaljuje in je tesno povezano s travmo naše lastne eksistence, drama, o kateri ne bom rekel, da jo živimo, temveč rajši, da ona živi nas.

+ Pridite k Bogu, ki vas kliče! Nikar ne verjemite tistim, ki vam pravijo, da je mladost ustvarjena za uživanje - ustvarjena je za junaštvo. Zares, mlademu človeku je treba junaštva, da se ustavi skušnjavam, ki silijo vanj.

+ Krepost nas šele napravi človeka. Čistost te napravi močnega, lahkega, živahnega, bistrega, jasnega kot trobente glas in bleščečega kot jutranje sonce.

+ Ne verjemite knjigam. Verjemite v naravno poštenje svoje vesti in v zagon svoje možatosti. Luč nikoli ni odrečena tistemu, ki jo išče.

+ Tisti trenutek, ko sprejmete vase Boga, boste imeli gosta, ki vam nikoli ne bo dal počivati. "Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč." To bo silni kvas, ki bo razgnal vse posode; to bo boj, boj proti strastem, boj proti teminam duha, nikakor pa boj premagancev, ampak bolj zmagovalcev.

+ Nikar ne verujete tistim, ki vam govorijo, da je mladost ustvarjena za uživanje — ustvarjena je za junaštvo. Zares, mlademu človeku je treba junaštva, da se ustavi skušnjavam, ki silijo vanj.

+ Krščanstvo postavi pred nas Kristusa - živo bitje, avtonomno in določeno kot mi, v katerem biva polnost božanstva, do katerega se čutimo osebno odgovorni, s katerim smo v notranjem in vsakdanjem stiku.

+ Resnica ni prav nič odvisna od števila ljudi, ki so o njej prepričani.

+ Kakšno vrednost ima življenje, če ga ne darujemo?

+ Govori samo, kadar si vprašan, toda živi tako, da te bodo vpraševali.

+ Ne vznemirjaj se, če te drugi napačno razumejo; pač pa se vznemirjaj tedaj, če ti ne moreš in nočeš razumeti drugih.

 

LETA 1871 UMRL MIROSLAV VILHAR

06 08 1871-Miroslav-VilharPESNIK IN SKLADATELJ (* 1818)

Lastnik gradu Kalec pri Zagorju na Pivki je bil pesniško in glasbeno nadarjen: zlagal je razpoloženjske pesmice in hkrati z besedilom mu je iz srca privrel tudi napev. Znane so njegove pesmi: Po jezeru, Rožic ne bom trgala, Lipa zelenela je. Njegova spevoigra Jamska Ivanka (1850) je bila pol stoletja skoro neprestano na slovenskih odrih.

... več o njem preberite v obletnici meseca 7/8_1991

 

LETA 1931 UMRL DANILO MAJARON

12 12 1859 Danilo Majaronpravnik in politik, oče slovenske univerze (* 1899)

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani kot gojenec Alojzijevišča, nato je nekaj časa študiral bogoslovje, leta 1888 pa je na Dunaju doktoriral iz prava ter v Ljubljani odprl odvetniško pisarno. Deloval je v Vseučiliškem odseku, ki ga je ustanovil župan Ivan Hribar, po nastanku jugoslovanske države je Majaron stopil na čelo Vseučiliške komisije in z veliko modrostjo je v kratkem času do podrobnosti izvršil priprave za ustanovitev univerze s petimi fakultetami in po pravici velja za očeta slovenske univerze.

 

LETA 1978 UMRL PAVEL VI.

06 08 1978-papez-Pavel-VIPAPEŽ, PETROV NASLEDNIK PO VZORU APOSTOLA PAVLA, SVETNIK (* 1897)

"Božja previdnost je poklicala Giovannija Battista Montinija s škofovskega sedeža v Milanu na tistega v Rimu v najbolj kočljivem trenutku koncila, ko je pretila nevarnost, da čudovita zamisel Janeza XXIII. ne bo dobila zaželene podobe," je dejal papež Benedikt XVI. o svojem predhodniku Pavlu VI. 6. avgusta 2008, ob tridesetletnici njegove smrti. "Bolj ko je naš pogled usmerjen v preteklost, jasneje vidimo, kako velike, rekel bi, nadčloveške zasluge je imel Pavel VI., da je srečno pripeljal do konca koncilsko zborovanje in vodil Cerkev v viharnem obdobju po njem." Prvo zasedanje koncila, ki se je pričelo 11. oktobra 1962 in se zaključilo 8. decembra 1962, je vodil Janez XXIII. Malo pred svojo smrtjo (3. junija 1963) je kardinalu Montiniju, tedaj milanskemu nadškofu, dal preroško naročilo: "Eminenca, priporočam vam koncil!" Kakor da bi umirajoči papež videl v njem svojega naslednika! In res je bil milanski nadškof tri tedne pozneje, 21. junija 1963, izvoljen za papeža. Pod njegovim vodstvom so uspešno potekala tri naslednja zasedanja koncila, ki se je zaključil 8. decembra 1965. 19. septembra 2014 ga je med blažene katoliške Cerkve uvrstil papež Frančišek. Njegovo svetost je Bog potrdil s čudežem, ki se je zgodil na njegovo priprošnjo leta 2001 v ZDA. Razglasitev papeža Pavla VI. za blaženega je bila ob koncu škofovske sinode, ki je razpravljala o družini.
V začetku leta 2018 je vatikanska Kongregacija za zadeve svetnikov priznala še en čudež, ki naj bi se zgodil na priprošnjo Pavla VI. Na srečanju s kardinalom Angelom Amatom, prefektom te kongregacije, 6. marca letos, je papež Frančišek sklenil: »Pavel VI. bo svet še letos.« To se je zgodilo med zasedanjem škofovske sinode v Rimu 14. oktobra 2018. Papež Frančišek je določil, naj bo spomin sv. Pavla VI. vključen v splošni koledar Cerkve rimskega obreda, saj gre za splošno pomembnost tako njegovega delovanja kot zgleda svetosti za Božje ljudstvo. Dan obhajanja naj bo 29. maj, ki je datum njegovega mašniškega posvečenja leta 1920 in sicer zato, ker je na 6. avgusta, dan njegovega rojstva za nebesa, praznik Gospodovega spremenjenja.

... več o njem preberite v pričevanju 10_2008 in pričevanju 11_2014

nekaj njegovih misli:

+ Človek more najti pravo srečo, po kateri hrepeni z vsem svojim bitjem, samo, če spoštuje zakone, ki jih je Bog zapisal v njegovo naravo in če jih spolnjuje razumno in z ljubeznijo.

+ Pobožnost do Kristusove Matere daje vernikom priliko za rast v božji milosti.

+ Mi smo odgovorni za naš čas. Mi smo odgovorni pred našo krščansko vestjo. Odgovorni smo pred Kristusom, pred Cerkvijo, pred zgodovino.

+ Zares svoboden je samo tisti, ki se je sposoben popolnoma darovati. Vzgajati za svobodo pomeni vzgajati za ljubezen.

+ Kristus je središče zgodovine in vesolja. Pozna nas in nas ljubi, prijatelj je in spremljevalec našega življenja, mož bolečin in upanja.

+ Krščanstvo se ne more zadovoljiti s povprečnimi verniki, ni ga mogoče živeti kakor koli; ali ga živiš v polnosti, ali ga izdajaš.

+ Če se svet čuti krščanstvu tuj, se krščanstvo ne čuti tuje svetu, naj bo tak ali drugačen in naj gleda na nas tako ali drugače.

... več misli papeža Pavla VI.

 

Pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Gospodove oči so v slehernem kraju, opazujejo hudobne in dobre.

(Pregovori)
Ponedeljek, 26. September 2022
Na vrh