10. december

LETA 1822 ROJEN CESAR FRANCK

08 11 1890-Cesar-FranckFRANCOSKI SKLADATELJ BELGIJSKEGA RODU, ORGANIST, PEDAGOG († 1890)

Belgijec, ki je celo življenje preživel v Parizu, kjer je študiral glasbo na konservatoriju. Orgelsko službo, ki ji je ostal zvest vse življenje, je začel leta 1845. V Parizu je bil orgelski učitelj, s svojimi skladbami je vplival na številne sodobne francoske skladatelje. Velja za začetnika francoske romantične orgelske literature. Med njegove pomembnejše skladbe glasbeni zgodovinarji štejejo: preludij, koral in fuga za klavir, s katerimi je hotel obuditi Bachovega duha preludijev. Poleg orgelskih skladb so še danes priljubljeni simfonija v d-molu, simfonične variacije za klavir in orkester, violinska sonata v A-duru in klavirski kvintet. Ključ do njegove glasbe najdemo v njegovi osebnosti: bil je nadvse ponižen, preprost in vdan človek, v njegovih najboljših delih se zrcali mir organista, ki je najsrečnejša leta preživel za orglami v cerkvi. Njegova glasba odraža predvsem jasnost, mir in bratsko ljubezen ... brez strasti, duhovnih in čustvenih spopadov ...

več:
E. Škulj, Cesar Franck: Sprehod skozi glasbeno zakladnico, v: Ognjišče 10 (1990), 62.

 

LETA 1886 UMRL AVGUST DIMITZ

10 12 1886-Avgust-DimitzKRANJSKI NEMEC, SLOVENSKI PRAVNIK IN ZGODOVINAR (* 1827)

Ljubljanski finančni uradnik Avgust Dimitz, ki je bil po kulturno-politični usmeritvi kranjski Nemec, vendar naklonjen slovenski literaturi, je po arhivskih virih spisal obširno delo Geschichte Krains (Zgodovina Kranjske od najstarejših časov do leta 1813) in se s tem uvrstil med zaslužne slovenske zgodovinarje.

 

LETA 1891 ROJEN JANKO OROŽEN

10 12 1891 Janko OrozenZGODOVINAR IN ŠOLNIK († 1989)

Po osnovni šoli v domačem Hrastniku je obiskoval učiteljišče v Mariboru, zatem študiral pravo v Pragi, študije pa je dovršil na univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1922 napravil tudi izpit za profesorja slovenščine, zgodovine in zemljepisa. Od leta 1924 je služboval v Celju. Spisal je Zgodovino Celja v treh knjigah: Prazgodovinsko Celje in rimska Celeia; Srednjeveško Celje; Novoveško Celje. Pisal je tudi o pedagoških vprašanjih. Med drugim je prevedel skavtsko knjigo Badena-Powella.

 

LETA 1892 ROJENA MARIJA PETKOVIĆ

10 12 1892-bl-Marija-PetkovicHRVAŠKA REDOVNICA, UST. SKUPNOSTI FRANČIŠKANK HČERA USMILJENJA, BLAŽENA († 1966)

Med svojim tretjim pastirskim obiskom na Hrvaškem je papež Janez Pavel II. 6. junija 2003 med slovesno mašo v dubrovniški luki Gruž razglasil za blaženo redovnico Marijo od Razpetega Jezusa Petković, rojeno na otoku Korčula, ustanoviteljico redovne družbe Hčera usmiljenja. Določil je, da se njen spomin "na krajih in po ustaljenih kanonskih predpisih" obhaja vsako leto 9. julija, na dan njenega rojstva za nebesa. V svojem življenju je veliko trpela in prizadevala si je lajšati trpljenje drugih. Uresničevala je, kar je govorila: "Ni ljubezni brez trpljenja, ni žrtve brez ljubezni."

... več o njej preberite v rubriki pričevanje 07_2003

nekaj njenih misli

+ "Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?" (Mk 10,17). To vprašanje je tudi sestra Marija od Razpetega Jezusa zastavljala svojemu Gospodu vse od tedaj, ko je kot dekle zvesto delala v župniji in si prizadevala služiti bližnjemu... V njenem srcu je odjeknil jasen in nedvoumen odgovor: "Pridi in hodi za menoj!" Božja ljubezen jo je tako prevzela, da se je odločila za vselej posvetiti Bogu in uresničiti težnje, da se povsem preda duhovnemu in materialnemu bragru najbolj potrebnih.

+ Lik blažene Marije od Razpetega Jezusa me vodi k razmišljanju o vseh hrvaški ženah: o soprogah in srečnih materah ter o tistih, ki so za vedno zaznamovane z žalostjo zaradi izgube nekoga iz svoje družine v strašni vojni devetdesetih let prejšnjega stoletja, ali tudi zaradi kakšnega drugaga bridkega doživetja, ki ji je prizadelo.

+ Mislim na tebe, žena, ki s svojo rahločutnostjo, velikodušnostjo in močjo bogatiš pogled na svet in prispevaš k polnosti resnice o medčloveških odnosih. Tebi je Bog na poseben način zaupal svoje stvari, zato si poklicana, da postaneš nenadomestljiva opora vsakogar, zlasti v krogu družine.

+ Hrvaške žene, v zavesti svojega nadvse vzvišenega poklica "soproge" in "matere", prizadevajte si gledati na vsakega človeka z očmi srca ter mu iti naproti in biti ob njem z rahločutnostjo, ki je lastna materam. Vaša navzočnost v družini, družbi in cerkvenih občestvih je še kako potrebna.

+ Ne utrudite se, ko odgovarjate na edino Ljubezen svojega življenja. Posvečeno življenje namreč ni samo velikodušno prizadevanje človeka, temveč je na poseben način odgovor na dar, ki prihaja z neba v želji, da ga sprejmemo z odprtim srcem. Naj vas vsakdanje izkustvo nezaslužene božje ljubezni do vas spodbuja k popolnemu darovanju lastnega življenja za služenju Cerkvi ter bratom in sestram, ko izročate Bogu vse svoje življenje, svojo sedanjost in svojo prihodnost.

+ Z očmi, polnimi nežnosti, Bog gleda na tistega, ki si prizadeva izpolnjevati njegovo voljo in hoditi po njegovi poti. Vsakdo je namreč, v skladu s svojim poklicem, povabljen, da v sebi in v svoji oklici uresničuje božji načrt. (iz papeževega nagovora v Dubrovniku)

 

LETA 1896 UMRL ALFRED NOBEL

10 12 1896-Alfred-NobelŠVEDSKI KEMIK, INŽENIR IN IZUMITELJ (* 1833)

Najbolj znan Šved je Alfred Nobel, izumitelj dinamita, eksploziva, ki naj bi človeku pomagal pri gradnji cest in predorov in podobnih del, a so ga brezvestni ljudje vpregli v voz vojne industrije (ob smrti je imel Nobel priznanih 355 patentov). Nobel je v svoji znameniti oporoki vse imetje, ki ga je prislužil s tem odkritjem, volil v poseben sklad, iz katerega se vsako leto na današnji dan, na obletnico njegove smrti, podeljujejo Nobelove nagrade za področje fizike, kemije, medicine, literature, ekonomije in prizadevanja za mir.

njegova misel:

  • Življenje na svetu in življenje po smrti sta večna skrivnost. Vendar nas umirajoča iskra spravi v slovesen strah božji in utiša vsakršen glas razen glasu vere. Govori samo večnost.

 

LETA 1903 ROJEN NIKOLAJ PIRNAT

10 12 1903-Nikolaj-PirnatKIPAR, SLIKAR IN ILUSTRATOR († 1948)

Idrijski rojak Niko(laj) Pirnat, kipar, grafik, profesor na likovni akademiji, je najbolj znan kot odličen risar in ilustrator. Med knjigami, ki jih bogatijo posrečene Pirnatove ilustracije, so Bevkovi Pastirci (1935) in Finžgarjev Gospod Hudournik (1941). Ustvaril pa je tudi več dobrih kipov, med njimi Janeza Krstnika za trnovski most v Ljubljani.

 

LETA 1908 UMRL HINKO DOLENC

10 12 1908-Hinko-DolencSLIKAR GOZDA IN NJEGOVIH ŽIVALI (* 1838)

Pravnik Hinko Dolenc, rojen v Razdrtem pri Postojni, kjer se je tek njegovega življenja tudi končal, je za literarni časopis Ljubljanski zvon napisal obsežno naravoslovno in spominsko kramljanje O gozdu in nekaterih njegovih ljudeh (1903), kjer je čudovito prikazal veličastna gozdna prostranstva na Snežniku in njihove prebivalce: od medvedov do vseh ptičjih zborov.

 

LETA 1908 ROJEN OLIVIER MESSIAEN

10 12 1908-Olivier-MessiaenFRANCOSKI SKLADATELJ († 1992)

Rodil se je v Avignonu, z enajstimi leti se je vpisal na pariški konservatorij, z dvaindvajsetimi je diplomiral iz orgel in kompozicije in leta 1930 nastopil službo organista v cerkvi St.. Trinite v Parizu. Tu je orglal več kot 40 let, zelo redko je izvajal svoje skladbe, zelo slavne pa so bile njegove improvizacije po nedeljskih večernih mašah. Globoko veren kristjan z izkustvom mističnega doživetja, pravi kontemplativec, iz kroga Charlesa Peguyja in Paula Claudela, Georgesa Bernanosa, Francoisa Mauriaca ter filozofov Gabriela Marcela in Jacquesa Maritaina. Vsi so bili prepričani, da je njihov talent božji dar, ki ga morajo porabiti v korist vseh in z njim notranje dvigniti vsakega človeka. V razlagah svojih del kaže Messiaen globoko poznavanje cerkvenih očetov, črpa iz Svetega pisma ... Njegova značilnost so ritmi, poglobil se je v zapletene ritme indijske folklore, v določenem obdobju je v svoje skladbe vnesel tudi posnemanje ptičev (zbiral je napeve ptic). Krona njegovega ustvarjanje je njegova edina opera Frančišek Asiški, ki je bila izvedena leta 1983 v Parizu. Traja pet ur in pol, toda poslušalcu se zdi, da se je čas ustavil, preveva jo religioznost s svojim mirom in gotovostjo. Messiaen je najbolj poznan po svojih orgelskih skladbah, z glasbo obravnava določeno glasbeno skrivnost, ki jo osvetli z odlomki iz Svetega pisma. Že pri dvajsetih je napisal Nebeško gostijo, premišljevanje ob zadnji večerji ... Leta 1935 je objavil eno svojih najbolj priljubljenih skladb Le Nativite du Seigneur, v kateri je devet premišljevanj ob dogodkih v Betlehemu ...

več o njem dr. Edo Škulj v Ognjišču 12_1990 (sprehod skozi glasbeno zakladnico)

 

LETA 1936 UMRL LUIGI PIRANDELLO

10 12 1936-Luigi-PirandelloITALIJANSKI PISATELJ IN DRAMATIK, NOBELOVEC 1934 (* 1867)

Doma iz Agrigenta na Siciliji, študiral filologijo in predaval italijansko književnost v Rimu. Sprva je pisal pesimistične in domotožne pesmi, potem pa se je lotil proze, izpod njegovega peresa so prihajale novele o osamljenih in nesrečnih ljudeh iz siciljanskega provincialnega in rimskega okolja, ki so prežete s tragično humanostjo in z grotesknim humorjem. S svojimi novelami, romani in številnimi dramami (okrog 70) velja danes za največjega italijanskega pisatelja 20. stol.. Nekaj glavnih del: drame Kaj je resnica, Slast spodobnosti ... Šest oseb išče avtorja, Henrik IV. ... romana Pokojni Matija Pascal in Eden, nobeden in stotisoč, novele Novele za leto dni. Osrednja tema njegovih del je psihološka analiza človekove dvojne osebnosti, njegova razklanost na videz (masko) in bit. Življenje je bilo zanj veliko gledališče. Dve leti pred smrtjo je prejel Nobelovo nagrado.

 

LETA 1948 SPREJETA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

10 12 1948-deklaracija-clovekovih-pravicGeneralna skupščina Organizacije združenih narodov je na svojem zasedanju v Parizu na današnji dan sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Glavni sestavljalec te pomembne listine je bil francoski pravnik René Cassin (1887-1975), Nobelovec za mir 1968. Za temelj spoštovanja človekovih pravic je vzel Jezusovo zapoved: "Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe."

 

LETA 1958 UMRL MARIJ OSANA

18 06 1880-Marij-OsanaINŽENIR ELEKTROTEHNIKE (* 1880)

Rojen v Trstu, je bil začetnik izobraževanja in raziskovalnega dela na področju telekomunikacij v Sloveniji. Ukvarjal se je tudi s polaganjem in meritvami podmorskih telekomunikacijskih kablov v Jadranskem morju. Uvedel in organiziral je radiotelegrafsko in radiotelefonsko omrežje po tedanji skupni državi. Vodil je ureditev visokofrekvenčnega laboratorija v elektrotehničnem inštitutu ljubljanske univerze. Leta 1932 pa je projektiral in vodil gradnjo oddajnika ljubljanske radijske postaje v Domžalah. Marij Osana velja za začetnika radijske tehnike na Slovenskem.

 

LETA 1968 UMRL KARL BARTH

10 12 1968-Karl-BarthŠVICARSKI PROTESTANTSKI TEOLOG (* 1886)

Najbolj znani švicarski kalvinistični teolog, je bil najprej pastor v Safenwilu (kanton Aargau), potem pa je kot profesor deloval v Göttingenu, v Münstru, ter v Bonnu. Ker je nasprotoval nemškemu nacionalsocializmu (Hitler) je leta 1935 izgubil profesuro v Bonnu in od tedaj deloval v Baslu (do leta 1962). Bil je ustanovitelj dialektične teologije po kateri lahko Boga razume samo človek, ki ima globoko vero v razodetega Jezusa Kristusa. V njegovi teološko filozofska smeri (bartizem), je v središču misel o presežnem, nedoumljivem in nedostopnem Bogu in Božjem humanizmu, ki je krščansko oznanilo. V središču ni več človek s svojo religiozno zavestjo, ampak Božja beseda ... Njegovo najpomembnejše delo je Pismo Rimljanom, napisal pa je še Protestantsko teologijo 19. stol. in Cerkveno dogmatiko

nekaj njegovih misli:

+ Gospod Bog, ne dopusti, da bi bili otopeli in bili brezbrižni ob veličastni slavi velike noči, marveč daj, da svetloba vstalega Gospoda doseže vsak kotiček naših brezčutnih src.

+ Človeku, ki sliši svetopisemsko oznanilo in si ga vzame k srcu, ni dovoljeno biti nevesel človek, temveč mu je to odločno prepovedano.

+ Človek v Svetem pismu išče in najde to, kar sam hoče. Če pa ne bo hotel nič iskati, tudi ne bo ničesar našel.

 

LETA 1968 UMRL THOMAS MERTON

10 12 1968-Thomas-MertonREDOVNIK TRAPIST, PESNIK, PISATELJ, SODOBNI SV. AVGUŠTIN (*1915)

Na današnji dan je v Bangkoku na Tajskem umrl 53-letni ameriški redovnik trapist p. Louis. Ves kulturni svet ga je poznal pod imenom Thomas Merton. Bil je pesnik in pisatelj (nad 40 knjig), globok mislec in glasnik krščanstva, ki ne "beži pred sve­tom". Svoje življenje je popisal v knjigi Sedemnadstropna gora. Italijanski pesnik Dante je v svoji Božanski komediji naslikal vi­ce kot goro s sedmimi nadstropji, na katerih se duše očiščujejo. Po­dobno je tudi Merton šel skozi sedem "nadstropij" notranjega raz­voja: šport in zabava - umetnost - znanost - socialno delo - različne vere - krst v katoliški Cerkvi - samostan.

... več o njem v rubriki pričevanje 01_1999

nekaj njegovih misli:

+ Dar ljubezni je dar moči in zmožnosti ljubiti, zato dajati ljubezen s polnim učinkom pomeni tudi sprejemati jo. Torej lah­ko ljubezen obdržimo le, če jo razdajamo, in dajemo jo lahko popolno le, če jo tudi sprejemamo.

+ Krščansko življenje ni življenje mirne odmaknje­nosti, rastlina iz tople grede, sestavljeno iz umetnih asketičnih vaj, ki so nedosegljive ljudem v vsakdanjem življenju. Kristjan more in mora razvijati svoje duhovno zedinjenje z Bogom v svojih vsakdanjih dolžnostih in naporih življenja.

+ Ni dovoljeno, da bi varali sami sebe s tem, da se umi­kamo v preteklost, ki je izginila. Svetost ni in nikoli ni bila cenen beg pred odgovornostjo in pred sodelovanjem pri človekovi osnovni na­logi, da pošteno in produktivno živi v družbi s soljudmi.

+ Noben človek, ki kratko malo je in pije, kadarkoli mu hrana ali pijača zadiši, ki kadi, kadarkoli se mu zahoče prižgati cigareto, ki poteši svojo radovednost in čutnost, kadarkoli se zbudi­ta, se ne more imeti za svobodno osebo. Odpovedal se je svoji duhovni svobodi in postal suženj svojih telesnih nagonov.

+ Ponižen človek se ne boji neuspeha. Dejansko se ne boji ničesar, niti sebe, kajti popolna ponižnost vključuje popolno za­upanje v moč Boga, pred katerim nobena druga moč nič ne pomeni in za katerega nobena stvar ni ovira. Ponižnost je najzanesljivejše znamenje moči.

+ Vsi smo poklicani od Boga, da postanemo deležni njegovega življenja in njegovega kraljestva. Vsak izmed nas je poklican na po­sebno mesto v tem kraljestvu. Če bomo našli to mesto, bomo srečni. Če ga ne bomo našli, ne bomo nikoli mogli biti popolnoma srečni. Za vsa­kega izmed nas je potrebno samo eno: izpolniti svojo usodo v skladu z božjo voljo, biti, kar hoče Bog, da smo.

pripravlja: Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Zapoved »Spoštuj svojega očeta in svojo mater« posredno pravi staršem: »Spoštujte svoje sinove in svoje hčere«. Tako ta zapoved izraža globoko družinsko vez.

(sv. Janez Pavel II.)
Sobota, 20. April 2024
Na vrh