Cvetana Priol

Cvetana Priol(*ob obletnici) Cvetana Priol, Božja služabnica, nadarjena pisateljica, glasbenica, je vse darove izročila služenju Bogu in ljudem, bila je oseba s čutečim in mističnim srcem. Že kot mlado dekle je doživela globoko in osebno srečanje z Bogom in iz tega črpala moč vse življenje. Rabila je moč, saj se je osebno srečala s krutostjo nemškega nacizma, ki je preganjal vse, kar je bilo povezano z vero in Cerkvijo ... V težkih razmerah se je njena življenjska daritev vedno bolj združevala s Kristusovo na križu. Kristusu je obljubila čistost, da bi lahko služila samo njemu in v tej podaritvi je našla mir in srečo, da je lahko prenašala trpljenje in bolezen. Vera ji je pomenila vse: življenje, veselje, srečo (O Gospod, daj mi, da bom za ljudi cvet, utrgan iz raja! Daj, da bolm ljudem spomin na tvojo Dobroto, daj da bo moja pesem prinašala nekaj tvojega miru izmučenim...) Hodila je po poti Male Terezike, ki je bila "ljubezen v srcu Cerkve". Tudi Cvetana je želela biti živa priča Kristusove ljubezni. Doživljala je usmiljeno Božjo ljubezen in v najtežjih trenutkih  doumela, da je  Bog ljubezen, ki se razodeva vsem, ki so odprtega srca. Globoko doživljanje Boga je postalo tudi njeno poslanstvo: za Cerkev, za duhovnike ...

Zgodba Božje služabnice Cvetane je zgodba preprostega odnosa z Bogom, zgodba ljubezni, ki se preliva v besedo, pesem in molitev. Vsak, ki si prizadeva, da bi vero živel kot osebni odnos z Bogom, bo našel v pričevanju Cvetane Priol veliko spodbud za življenje po veri, za svoje poslanstvo v družini, na delovnem mestu, v župniji ...

Molitev za kanonizacijo božje služabnice:

Vsemogočni Bog, Oče luči,
od Tebe prihaja vsak dober dar;
hvala Ti za Božjo služabnico Cvetano,
ki je svoje življenje darovala za Cerkev
in je tudi v bolezni in trpljenju
zvesto služila tvojemu klicu.
Podeli ji čast oltarja,
da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ
in v upanju na vstajenje gradili Tvoje kraljestvo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 

več:
S. Čuk, Cvetana Priol: Pričevanje, v: Ognjišče 8 (2002), 82-83.
B. Rustja; M. Erjavec, Cvetana Priol: Slovenski svetniški kandidati, v: Ognjišče 8 (2023), 99.
G. Čušin, Ljuba moja Cvetana!: S svetniškim kandidatom na TI, v: Ognjišče 8 (2023), 98.

 

pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Pravičen si, Gospod, v vsem, kar si storil, vsa tvoja dela so resnična in tvoja pota prava, vse tvoje sodbe so resnica.

(prerok Daniel)
Četrtek, 28. September 2023
Na vrh