Gospod usmili se – Kyrie eleison

Po duhovnikovem pozdravu, vstopnem spevu in kesanju verniki za mašnikom ponovijo prošnjo Gospod,usmili se ali Kyrie eleison, če je maša v latinščini. Ob slovesnih prilikah se ta prošnja poje, obstajajo čudovite uglasbitve. Kdaj je bila uvrščena v mašni obred? (Katarina)

na kratko 01 2016bKlic “Gospod, usmili se” (Kyrie eleison) je ostanek litanij, dialoške molitve med kleriki in ljudstvom na začetku maše. Prvotno (4. stol.) je bil Kyrie eleison na Vzhodu molitev in petje ljudstva (zato v grškem jeziku), združen z raznimi prošnjami. Za časa papeža Gelazija (492–496) je bil znan tudi v Rimu, kjer so okoli leta 600 menjavali s Kyrie tudi Christe, pel pa ga je pevski zbor v dveh zborih in sicer po zelo lepih koralnih napevih. Šele v 13. stol. ga je molil duhovnik, če ni bilo petja. Prvotno je bilo prepuščeno mašniku, kolikokrat naj se ponavlja klic “Gospod, usmili se” in “Kristus, usmili se”. Že v 7. stol. pa so klicali trikrat “Kyrie eleison”, trikrat “Christe eleison” in spet trikrat “Kyrie eleison”. Po stari razlagi naj bi se ta klic obračal na tri božje osebe. (sč)

Ognjišče (2016) 1, str. 48

Zajemi vsak dan

Ljubezen in edinost veljata več kot zunanji obredi. Združenost v milosti in ljubezni je edina vrednota, ki ostane.

(Tomaš Špidlík)
Ponedeljek, 18. Januar 2021
Na vrh