Vrstni red evangelijev

Rad prebiram Sveto pismo, zlasti Novo zavezo, ki mi je bolj razumljiva. Vem, da obsega 27 knjig oz. spisov. Na prvem mestu so štirje evangeliji in sicer po Mateju, po Marku, po Luku in po Janezu. Ali se ta razvrstitev nanaša na čas njihovega nastanka? (Jernej)
na kratko 07 2012aPo nastanku je najstarejši evange­lij po Marku, ki se začenja takole: »Začetek evangelija Jezusa Kris­tu­sa, Božjega Sina«. Z njim je Marko ustvaril literarno vrsto kanoničnega (od Cerkve sprejetega) evangelija. Vsebinsko je en evangelij v štirih oblikah. Prvi trije se imenujejo ‘sinoptični’, ker so si po zgradbi zelo sorodni. V zvezi z njihovim nastankom (zapisom) je nastalo zapleteno sinoptično vprašanje. Obstaja teorija dveh virov. Po tej teoriji naj bi Matej in Luka uporablja Markov evangelij, ki ga sestavljajo skoraj same pripovedi, poleg tega pa še skupen vir, ki je vseboval predvsem Jezusove izreke. Vsi trije so bili napisani v drugi polovici 1. stoletja (po mnenju nekaterih biblicistov Markov celo okoli leta 40). Janezov evangelij, ki je po nastanku zadnji (med letoma 90-100), vsebuje predvsem Jezusove govore. Sedanjo razvrstitev svetopisemskih knjig je določil tridentinski koncil (1545-1563). (sč)

Silvester Čuk, Ognjišče (2012) 7, str. 56

Zajemi vsak dan

Marija, v rožnem vencu s teboj doživljamo dogodke Jezusovega življenja, ki se prepletajo z dogodki našega bivanja na zemlji.

(sv. Pavel VI.)
Petek, 7. Oktober 2022
Na vrh