Kje je črna barva?

Iz svojih otroških let se spominjam molitev za rajne na praznik vseh svetnikov popoldne. Župnik je nosil okoli vratu črno štolo, žene so imele na glavi črne rute. Pri mašah za rajne je imel župnik črn plašč. Zakaj se zdaj pri bogoslužju ne uporablja več črna barva? (Adolf)
na kratko 11 2016aV krščanski simboliki je črna barva barva kneza teme in v srednjem veku so jo povezovali s čaranjem – ‘črno magijo’. Navadno črna barva spominja na žalovanje, bolezen, neuspeh,smrt. Ko je črna barva povezana z belo, je simbol ponižnosti in čistosti življenja, zato imajo člani nekaterih redov (benediktinci, cistercijani) habite (redovne obleke) črne in bele barve. Črna barva, kot barva žalosti, je (bils) bogoslužna barva obredov velikega petka, dneva Kristusove smrti na križu, in tudi pri mašah za rajne. Splošna ureditev Rimskega misala (2000) določa: »Črno barvo lahko uporabimo, kjer je v navadi, pri mašah za rajne« (346e). Po prenovi bogoslužja po smernicah drugega vatikanskega koncila pri nas tudi pri obredih in mašah za rajne uporabljamo vijolično barvo, ki je simbol ponižnosti in spokornosti. S takim razpoloženjem se obračamo k Bogu v molitvi za rajne. (sč)
Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 11, str. 47

Zajemi vsak dan

Način, kako začneš dan, je zelo pomemben. Vsako jutro vstani vesel in to navdušenje te bo dvigalo ves dan.

(François Xavier Nguyen Van Thuan)
Sreda, 1. April 2020

pripravljamo

Na vrh