Page 11 - Zakajčki
P. 11

BLAŽEVA
                                      MOLITEV ZA MOČ
                                         Dragi Bog!
                                    Rad bi bil močan kot Peter Klepec,
                                     da bi lahko pomagal otrokom,
                                      ki jih drugi zafrkavajo.
                                   Rad bi bil tako zelo veren kot David,
                                 ki je s fračo premagal velikana in postal kralj.
                                   Rad bi zaščitil svojo sestro in brata,
                                       ko bosta v stiski,
                                     in pomagal mamici in atiju,
                                  ko bosta stara in ne bosta mogla več hoditi.
                                  Za to potrebujem mišice in spretnost in
                                         veliko Tebe.
                                     Računam, da mi boš pomagal.

                                          Amen.
         povsem zaupal Bogu Očetu. Hotel je narediti   so želeli zgraditi stolp vse do Boga, se je oglasila
         vse, kot hoče njegov Oče. Zato je dovolil, da so  Neža.                      33
         ga vojaki poniževali, slekli, se mu posmehovali.  »Jaz pa vem, kakšno je sporočilo te zgodbe!
         Zato je umrl.«                  Babilonci so kaznovali sami sebe. Gotovo se niso
          »Bil je superjunak, nič ga ni bilo strah!« je ugo- razumeli zato, ker so želeli biti najmočnejši in se
         tovil Blaž, a se ati ni strinjal:        niso poslušali med sabo! Tako kot ati in mami, ki
          »Ni res, zelo ga je bilo strah. V Svetem pismu  se včasih kregata in ne poslušata drug drugega.
         piše, da je potil krvavi pot, tako zelo se je bal. A  Meni se zdi, kot da govorita vsak svoj jezik,« je
         ko je Bogu Očetu izrekel molitev: Ne moja, ampak   modrovala Neža.
         Tvoja volja naj se zgodi … je začutil moč. Moč, da      Ati in mami sta se spogledala …
         zmore skozi trpljenje.« Ati je vzel Sveto pismo        Neža je dobro povedala. Res je
         in prebral odlomek, ko je Jezus potil krvavi pot.       zgodbo mogoče razumeti na
         Nato pa še odlomek o Davidu in Goljatu.             veliko načinov. In prav to je pri
          »Naša moč ni v tem, da posta-                 Svetem pismu najboljše. Vedno,
         jamo vedno bolj močni kot                    ko ga beremo, se zdi, da je napi-
         Bog, ampak da Bogu zau-                   sano prav za tisti trenutek.
         pamo svoje življenje. Tudi                     »Tudi jaz vem, kaj se je v
         pri Davidu in Goljatu je bilo                   resnici zgodilo!« je navdušeno
         tako. David je imel moč, da                    prevzel besedo Blaž: »Gotovo
         je premagal Goljata. Name-                    so zgradili stolp že tako visoko
         sto mišic je imel Boga – Bog                   v vesolje, da jim je zmanjkalo
         je bil njegova moč. Bil je spre-                kisika, pa so se jim jeziki zaple-
         ten, in ker je Bogu dovolil, da                tli …«
         njegovo spretnost uporabi proti                  Blaž je znova poskrbel, da
         Goljatu, je zmagal.«                      je bilo v njegovi družini polno
          »Ati, preberi še o Babiloncih!« je             smeha. Tako so se krohotali, da so
         prosil Blaž.                       po nesreči ugasnili svečko. Pa še dobro,
          Ko je ati prebral zgodbo o tem, kako         da je bilo tako, saj bi se sicer otroci spet
         je Bog pomešal jezike Babiloncem, ki          prerekali, kdo je na vrsti, da jo upihne.

    Zakajcki.indd  33                                           24. 10. 2019  13:29:25
   6   7   8   9   10   11   12   13   14