Vinska trta v Svetem pismu

Evangelist Matej v svojem poročilu o postavitvi Gospodove večerje (evharistije) pri pashalni večerji piše, da je Jezus vzel kelih z vinom, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »To je moja kri nove zaveze«, nato pa dodal: »Odslej ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta« (Mt 26,27). Kako so Judje pridelovali vino? (Roman)
na kratko 10 2016cGrozdje, ki raste na vinski trti, je bilo eno najpomembnejših sadnih pridelkov. Deblo vinske trte je ležalo na tleh, trse, ki so nosili grozde, pa so podprli. Mojzesovi ogledniki so prinesli ogromne vinske grozde kot simbol obilja v obljubljeni deželi (4 Mz 13,20). Trto so sadili na sončnih pobočjih, vsako pomlad so jo obrezali, ob času zorenja grozdja so budno pazili na vsiljivce. Ob trgatvi so grozdje pobrali in ga peljali v stiskalnico, nekaj grozdja so uporabili za rozinove kolače. Novo vino, ki je vrelo, so spravili v nove mehove ali glinaste vrče. Trta je bila v Izraelu simbol miru in razcveta. Jezus je sebe opisal kot vinsko trto, iz katere črpajo življenjsko moč mladike (Jn 15,1-10). (sč)
Silvester Čuk, Ognjišče (2016) 10, str. 50

Zajemi vsak dan

Niso redki tisti, ki jih skrbi, kaj bo z našim malim slovenskim narodom, kaj bo z našim jezikom, kulturo. Tudi sam sodim mednje.

(Bogdan Žorž)
Torek, 5. Julij 2022
Na vrh