Page 10 - Cerkev hiša usmiljenja
P. 10

Stopiti iz sebe

K(...)  aj pomeni biti kristjani? Kaj pomeni sledi-
        ti Jezusu na Kalvarijo, na križ in v vstaje-
nje? Med svojim zemeljskim poslanstvom je Jezus
prehodil Sveto deželo; odbral dvanajst preprostih
mož, da bi pri njem vztrajali, z njim hodili in nada-
ljevali njegovo poslanstvo. Izbral jih je izmed lju-
di, polnih vere v božje obljube. Nagovarjal je vse
brez razločka, velike in male, bogatega mladeniča
in vdovo brez prebite pare, mogočne in slabotne.
Delil je usmiljenje in odpuščanje; zdravil je, tola-
žil, bil razumevajoč; vlival je upanje; dal vsem ču-
titi božjo navzočnost, ki ji je kakor dobremu očetu
in dobri materi njuni otroci mar prav vsak človek.
Bog ni čakal, da bi mi prišli k njemu, temveč je brez
oklevanja, brez pomislekov sam pristopil k nam.
Takšen je: vedno naredi prvi korak, stopi do nas.
Jezus je živel vsakdanje življenje navadnih ljudi.
Ganila ga je množica, ki je bila kakor čreda brez pa-
stirja. Jokal je ob bolečini Marije in Marte, ko jima
je umrl brat Lazar. Med svoje učence je poklical
javnega grešnika, doživel je tudi prijateljevo izdaj-
stvo. Po njem nam je Bog zagotovil, da je z nami,
sredi med nami. »Lisice,« je rekel, »imajo brloge
in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov pa nima,
kamor bi glavo naslonil« (Mt 8,20). Jezus nima
doma, kajti njegov dom so ljudje, smo mi. Njegovo
poslanstvo je v tem, da vsem odpira vrata k Bogu,
da vsem ponavzočuje božjo ljubezen.
V velikem tednu doživljamo vrhunec te poti,
tega načrta ljubezni, ki se skozi vso zgodovino

78
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15