Page 8 - Cerkev hiša usmiljenja
P. 8

Prepustimo se vodenju
Svetega Duha

Tokrat bi se rad pomudil ob delovanju Svetega
    Duha pri vodenju Cerkve in slehernega iz-
med nas k resnici. Jezus namreč pravi aposto-
lom: Sveti Duh »vas bo uvedel v vso resnico« (Jn
16,13), saj je on sam »Duh resnice« (prim. Jn
14,17;15,26;16,13).

  Živimo v obdobju, v katerem je odnos do resnice
pogosto poln pomislekov. Benedikt XVI. je večkrat
govoril o relativizmu, o težnji ali mnenju, da ni nič
dokončnega, ter o mišljenju, da je resnica plod so-
glasja ali usklajenega hotenja. Zato vprašanje: ali
»resnica« res obstaja? Kaj je »resnica«? Jo lahko
spoznamo? Jo lahko najdemo? Ob tem mi prihaja
na misel vprašanje rimskega prokuratorja Poncija
Pilata, ko mu Jezus razodene temeljni pomen svo-
jega poslanstva: »Kaj je resnica?« (Jn 18,37.38).
Pilat ne more razumeti, da je »Resnica« pred njim,
v Jezusu mu ne uspe prepoznati obraza resnice, ki
je božji obraz. In vendar je Jezus prav to: Resnica,
ki je v polnosti časov »postala meso« (Jn 1,1.14)
in prišla med nas, da bi jo spoznali. Resnica se ne
uveljavlja kakor kakšna stvar, resnico srečamo. Ni
lastnina, temveč srečanje s Človekom, z Osebo.

  Toda kdo nam pomaga spoznati, da je Jezus
Beseda resnice, edinorojeni Sin Boga Očeta? Sveti
Pavel nas uči, da »nihče ne more reči: 'Jezus je
Gospod,' razen v Svetem Duhu« (1 Kor 12,3). Prav
Sveti Duh je dar vstalega Kristusa, ki nam pomaga

 52
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13